Maghfiroh ingkang sampun kito tampi dereng saget sampurno menawi kito dereng paring pangapunten dumateng  sesami  kito.  Sebab,  maghfiroh  saking  Allah  merupakan  pembelajaran  dateng  tiyang  mukmin supados ugi paring pangapunten dumateng mukmin lintunipun. Menawi Allah meniko Dzat ingkang moho paring pangapunten, sampun sak mestinipun menawi kito ugi saget paring pangapunten dateng sedereksederek kito sesami ummat Muslim.

Paring pangapunten berarti ugi paring kalonggaran dateng sinten kemawon ingkang mbetahaken  bantuan  saking  kito.  Kanthi  paring  pambiyantu  dateng  tiyang  sanes  ingkang  mbetahaken bantuan,  berarti  ugi  kito  paring  bantuan  dateng  badan  kito  piyambak.

Khutbah selengkapnya dapat diunduh di sini.