Saking dawuhipun Alloh swt meniko sampun cetho, bilih Alloh ta’ala mrintahaken taubat dumateng sedoyo tiyang
mukmin kanthi taubatan nashuha tegesipun taubat ingkang sak leresipun. Taubatan nashuha meniko boten cekap menawi dipun tindaaken namung kanthi lisanipun mawi mahos istighfar, nyuwun pengapunten umpaminipun, ananging manahipun boten nggadahi rahos getun, utawi tetep nindaaken pendamelan ingkang nerjang awisanipun Alloh ta’ala lan nindaaken maksiyat.

Khutbah selengkapnya bisa diunduh dengan klik di sini.